custom-header

Kostel sv. Václava

Raně gotický kostel Svatého Václava pochází z druhé poloviny 14. století. Je jednolodní s pětistranným presbytářem a sakristií na severní straně,která je zaklenuta valenou klenbou. Presbytář je zakončen jedním polem křížové klenby,na jižní straně presbytáře jsou nástěnné malby pocházející z druhé poloviny 14.století (4 výjevy Utrpení Kristova). Triumfální oblouk je lomeně klenutý, hrany ploše sříznuty, loď je zaklenuta třemi poli valené klenby. Roku 1804 byla na jižní straně lodi přistavena čtyřboká věž a nově zřízena klenba lodi. V roce 1832 byl kostel poškozen požárem, poslední stavební úpravy jsou z roku 1889. Kaple u silnice nedaleko kostela je z druhé poloviny 18.století a je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému.

Text použit ze stránek http://kamineknaceste.blog.cz